Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 353.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 17 sierpnia 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe