Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/522/2018 Rady Gminy Psary

z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Psary nr XXII/251/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach zmienionej uchwałą nr XXXI/332/2013 z dnia 23 maja 2013 r. i uchwałą nr XXV/272/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe