Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe