Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 26.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe