Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/46/19 Rady Miasta Chorzów

z dnia 7 lutego 2019r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w kategorii młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe