Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr GNP.710.7.2019 Burmistrza Strumienia

z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Strumień

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe