Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.48.2019 Rady Gminy Goleszów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe