Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe