Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.841.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIV/312/19 Rady Miasta Katowice z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą "Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe