Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 3/2020 Rady Miasta Wisła

z dnia 1 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Wiśle

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe