Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/128/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 stycznia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe