Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr BR.0007.XIV.95.2020 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe