Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.6.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/267/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe