Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.226.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/185/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sławkowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe