Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/157/2020 Rady Gminy Tworóg

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe