Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 223/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe