Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/237/2020 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od instytucji gminnych, jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych Miasta Żywca, od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z terenów cmentarzy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe