Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/227/2021 Rady Gminy Bestwina

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bestwina

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe