Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PSM.031.4.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Wójta Gminy Hażlach

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie powierzenia Miastu Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe