Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/286/21 Rady Miasta Lędziny

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe