REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 39

ZARZĄDZENIE NR 36
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Doradców Społecznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół Doradców Społecznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest wspieranie Ministra w realizacji jego zadań, w szczególności przez:

1) analizowanie zagadnień i problemów dotyczących rodziny, pracy, zabezpieczenia społecznego oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków Ministrowi;

2) przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w obszarach działów administracji rządowej - rodzina, praca i zabezpieczenie społeczne;

3) udział z głosem doradczym w naradach i spotkaniach;

4) realizowanie innych zadań zleconych przez Ministra.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą Doradcy Społeczni Ministra, powoływani i odwoływani przez Ministra.

2. Pracom Zespołu przewodniczy Minister.

§ 4.

W celu realizacji zdań Zespołu przewodniczący Zespołu:

1) wyznacza członkom Zespołu zakres zadań;

2) zwołuje, w razie potrzeby, posiedzenia Zespołu;

3) może zlecać członkom Zespołu sporządzanie opinii, ekspertyz i analiz.

§ 5.

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Członkowi Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach przyjętych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2190) oraz w wewnętrznych regulacjach obowiązujących w urzędzie obsługującym Ministra.

§ 6.

Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2023 r.

MINISTER RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-29
  • Data wejścia w życie: 2023-12-21
  • Data obowiązywania: 2023-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA