REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 38

DECYZJA NR 152
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 36 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA poz. 65) ustala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji nr 166 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) Symbol klasyfikacyjny 1401 otrzymuje brzmienie:

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna w komórce

Uwagi

Na wypadek zagrożenia

macierzystej/ merytorycznej w systemie EZD

innej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1401


Plany i programy szkolenia oraz doskonalenia zawodowego

A

B5

Własne, roczne i wieloletnie - WSSG, ośrodków i kursów.

Pozostałe (np. miesięczne plany zajęć) oraz z PSG - kat. B5

P


2) Symbol klasyfikacyjny 1408 otrzymuje brzmienie:

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna w komórce

Uwagi

Na wypadek zagrożenia

macierzystej/ merytorycznej w systemie EZD

innej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1408


Konspekty

B2

Bc

W WSSG, ośrodkach szkolenia przechowuje się do zamknięcia okresu sprawozdawczości w dokumentacji komórki organizacyjnej

P


3) Symbol klasyfikacyjny 142 otrzymuje brzmienie:

Symbole klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna w komórce

Uwagi

Na wypadek zagrożenia

macierzystej/ merytorycznej w systemie EZD

innej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10142Baza i pomoce szkoleniowo-dydaktyczne


A

B5

Ewidencja WSSG, ośrodków szkolenia i polityka nadzoru nad nimi Pozostałe - np. stan techniczny, zabezpieczenie, wyposażenie, itp. - kat. B5

P4) w części załącznika zatytułowanej: „Wyjaśnienie symboli, skrótów i niektórych określeń użytych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Straży Granicznej":

a) w pkt 7 po wyrazach „ZSRN - Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru." kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się w następnym wierszu wyrazy „WSSG - Wyższa Szkoła Straży Granicznej",

b) w pkt 8 po wyrazach „skontrum zasobu - sprawdzenie stanu akt archiwum lub księgozbioru biblioteki przez porównanie zawartości magazynów z posiadaną ewidencją" dodaje się w następnym wierszu wyrazy „jednostka organizacyjna - Komenda Główna Straży Granicznej, Wyższa Szkoła Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej lub ośrodek Straży Granicznej".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. dyw. SG Tomasz PRAGA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-18
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA