REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 73

ZARZĄDZENIE NR 73
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 12 zarządzenia nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 93 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 56 oraz z 2018 r. poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) jednostka organizacyjna - Komendę Główną Straży Granicznej, Wyższą Szkołę Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej lub ośrodek Straży Granicznej;

3) komórka organizacyjna - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komórkę organizacyjną komendy oddziału, ośrodka szkolenia lub ośrodka Straży Granicznej, placówkę Straży Granicznej, dywizjon Straży Granicznej lub samodzielne stanowisko pracy bądź służby, powołane do wykonywania określonych zadań;";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sporządzeniu protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w dwóch egzemplarzach, a następnie zaakceptowaniu go przez kierownika komórki organizacyjnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej;";

3) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. dyw. SG Tomasz Praga

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA