REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 12

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

Tekst pierwotny

Na postawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5/2024 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania (Dz. Urz. GITD poz. 5) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Klaudia Koprowska - Biuro Dyrektora Generalnego - Przewodniczący Komisji;

2) Barbara Bijata - Biuro Dyrektora Generalnego - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Adam Suchenek - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Komisji;

4) Paulina Pudło - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Komisji;

5) Milena Luty - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Komisji;

6) Ewa Rygalska - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Komisji;

7) Iwona Eliaszuk - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Komisji;

8) Witold Stępiński - Biuro Dyrektora Generalnego - członek Komisji;

9) Magdalena Karwat - Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego - członek Komisji;

10) Magdalena Skorupska - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - członek Komisji;

11) Karolina Kierska - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - członek Komisji;

12) Grzegorz Prusiński - Biuro Finansowe - członek Komisji;

13) Maria Kuzioła - Biuro Finansowe - członek Komisji;

14) Izabela Kabiesz - Biuro Finansowe - członek Komisji;

15) Paulina Polak - Biuro Prawne - członek Komisji;

16) Katarzyna Niemira - Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej - członek Komisji;

17) Dorota Franus - Gabinet Głównego Inspektora - członek Komisji.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego: Artur Czapiewski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 760, 919, 1123, 1193, 1195, 1523 i 1720.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA