REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 26

ZARZĄDZENIE NR 22
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) oraz w celu realizacji przepisów:

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2));

3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

- zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zasady (politykę) rachunkowości dotyczące części budżetu państwa: 18 - Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, i 20 - Gospodarka, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 49 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 53).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
WALDEMAR BUDA


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI DOTYCZĄCE CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA: 18 – BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO, I 20 – GOSPODARKA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 13 listopada 2023 r.
(Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 26)

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI DOTYCZĄCE CZĘŚCI BUDŻETU PAŃSTWA: 18 - BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO, I 20 - GOSPODARKA

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-13
  • Data wejścia w życie: 2023-11-14
  • Data obowiązywania: 2023-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA