REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 11
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W związku z zarządzeniem nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się sztab koordynacyjny.

§ 2.

W skład sztabu koordynacyjnego wchodzą:

1) Przewodniczący - płk Rafał Syrysko - p.o. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub wskazany przez niego Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Zastępca Przewodniczącego - gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych;

3) członkowie, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, zwanej dalej „ustawą”:

a) Dyrektor Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

b) Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

c) Dyrektor Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

d) Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e) Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjno-Technicznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

f) Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

g) Dyrektor Departamentu Zagrożeń Strategicznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

h) Dyrektor Departamentu Informacji, Analiz i Prognoz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

i) Dyrektor Biura Prawnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

j) Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku,

k) Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie,

l) przedstawiciel Agencji Wywiadu,

m) przedstawiciel Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

n) przedstawiciel Służby Wywiadu Wojskowego,

o) przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

p) przedstawiciel Policji,

q) przedstawiciel Straży Granicznej,

r) przedstawiciel Straży Marszałkowskiej,

s) przedstawiciel Służby Ochrony Państwa,

t) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

u) przedstawiciel Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

v) przedstawiciel Krajowej Administracji Skarbowej,

w) przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej,

x) przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;

4) członkowie, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy:

a) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,

b) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych,

d) przedstawiciel Ministra Cyfryzacji,

e) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

f) przedstawiciel Wojewody Pomorskiego,

g) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego,

h) przedstawiciel Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

i) przedstawiciel Rządowego Centrum Legislacji,

j) przedstawiciel Prokuratora Generalnego,

k) przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

l) przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,

m) przedstawiciel Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,

n) przedstawiciel Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM,

o) przedstawiciel Dowódcy Jednostki Wojskowej FORMOZA,

p) przedstawiciel Dowódcy 8 Flotylii Obrony Wybrzeża,

q) przedstawiciel Rektora - Komendanta Akademii Marynarki Wojennej,

r) przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego,

s) przedstawiciel Urzędu Morskiego w Gdyni,

t) przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie;

5) Sekretarz - funkcjonariusz Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 3.

1. Sztab koordynacyjny wykonuje zadania, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy.

2. Przewodniczący sztabu koordynacyjnego zwołuje jego posiedzenia, w zależności od potrzeb wynikających z konieczności podjęcia działań, które mają na celu przeciwdziałanie wystąpieniu zagrożenia o charakterze terrorystycznym albo powzięciem informacji, która może mieć wpływ na wprowadzenie lub zmianę stopni alarmowych, zgodnie z przepisami art. 15 ustawy.

3. Obsługę kancelaryjno-biurową sztabu koordynacyjnego, w tym bieżące sporządzanie protokołów z jego posiedzeń, zapewnia Sekretarz sztabu koordynacyjnego.

§ 4.

Przewodniczący sztabu koordynacyjnego zwołuje jego posiedzenia w szczególności w przypadku zaistnienia konieczności podjęcia działań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, dotyczących całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wzywając na nie wszystkich członków sztabu koordynacyjnego.

§ 5.

Zastępca Przewodniczącego sztabu koordynacyjnego zwołuje jego posiedzenia w przypadku konieczności podjęcia działań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, dotyczących części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub części polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wzywając na nie członków sztabu koordynacyjnego, których udział jest niezbędny w zależności od rodzaju zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

§ 6.

Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego sztabu koordynacyjnego może zapraszać do udziału w posiedzeniu sztabu, jako obserwatorów przedstawicieli podmiotów i instytucji będących właścicielami i posiadaczami obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, których może dotyczyć identyfikowane zagrożenie o charakterze terrorystycznym.

§ 7.

Zwołując posiedzenie określa się jego miejsce i formę.

§ 8.

Członkowie sztabu koordynacyjnego nie podlegają obowiązkom wynikającym z zarządzenia nr Z- 23 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie ochrony obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz osób w nich przebywających w zakresie dotyczącym korzystania z mobilnych środków łączności.

§ 9.

Sztab powołany niniejszym zarządzeniem kontynuuje działania realizowane przez sztab powołany zarządzeniem nr 60 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zmienionym zarządzeniem nr 64 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 grudnia 2022 r., zarządzeniem nr 4 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 28 lutego 2023 r., zarządzeniem nr 17 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 31 maja 2023 r., zarządzeniem nr 33 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 września 2023 r. oraz zarządzeniem nr 43 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 1 grudnia 2023 r.

§ 10.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 czerwca 2024 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

p.o. Szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
płk Rafał Syrysko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-01
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
  • Dokument traci ważność: 2024-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA