REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 27
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie określenia oznaczeń literowych dla celów korespondencyjnych sekretariatów obsługujących Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jego zastępców oraz jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2024 r. poz. 812) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dla celów korespondencyjnych określa się następujące oznaczenia literowe:

1) Sekretariat Szefa ABW - „C”;

2) Sekretariaty Zastępców Szefa ABW - „C”;

3) Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - „N”;

4) Departament Kontrwywiadu - „M”;

5) Departament Postępowań Karnych - „Z”;

6) Departament Ochrony Informacji Niejawnych - „D”;

7) Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego - „X”;

8) Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu - „B”;

9) Departament Zagrożeń Strategicznych - „T”;

10) Departament Informacji, Analiz i Prognoz - „R”;

11) Centrum Antyterrorystyczne - „L”;

12) Biuro Prawne - „P”;

13) Biuro Badań Kryminalistycznych - „H”;

14) Gabinet Szefa - „C”;

15) Biuro Ewidencji i Archiwum - „E”;

16) Biuro Finansów - „F”;

17) Biuro Kadr - „K”;

18) [1]  Biuro Logistyki - „G”;

19) Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji - „EM”;

20) Delegatura ABW w Białymstoku - „BI”;

21) Delegatura ABW w Bydgoszczy - „BY”;

22) Delegatura ABW w Gdańsku - „GD”;

23) Delegatura ABW w Katowicach - „KT”;

24) Delegatura ABW w Krakowie - „KR”;

25) Delegatura ABW w Lublinie - „LB”;

26) Delegatura ABW w Łodzi - „ŁD”;

27) Delegatura ABW w Olsztynie - „OL”;

28) Delegatura ABW w Opolu - „OP”;

29) Delegatura ABW w Poznaniu - „PO”;

30) Delegatura ABW w Radomiu - „RA”;

31) Delegatura ABW w Rzeszowie - „RZ”;

32) Delegatura ABW w Szczecinie - „SZ”;

33) Delegatura ABW we Wrocławiu - „WR”;

34) Delegatura ABW w Zielonej Górze - „ZG”.

§ 2.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą określić dodatkowe oznaczenia literowe dla celów korespondencyjnych, w podległych sobie komórkach organizacyjnych.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 78 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia oznaczeń literowych dla celów korespondencyjnych sekretariatów obsługujących Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jego zastępców oraz jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.


[1] § 1 pkt 18 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 47 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia oznaczeń literowych dla celów korespondencyjnych sekretariatów obsługujących Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jego zastępców oraz jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.Urz.ABW. poz. 22). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2024 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA