REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 10

ZARZĄDZENIE NR 10
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 27 oraz z 2023 r. poz. 8, 11 i 39), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) zadania p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Pawła Woźniaka (DPW), zwanego dalej „Generalnym Dyrektorem”, z zakresu:

a) koordynacji oraz nadzoru realizacji zadań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zwaną dalej ,,GDDKiA”,

b) bezpośredniego nadzoru wykonywania zadań przez komórki organizacyjne GDDKiA;

2) zadania realizowane przez:

a) p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Grzegorza Dziedzinę (DGD),

b) Radcę Generalnego Dyrektora - Tomasza Kwiecińskiego (DTK) 

- zwanymi dalej „Zastępcami Generalnego Dyrektora”;

3) zadania realizowane przez Dyrektora Generalnego GDDKiA - Daniela Kosińskiego (DDK);

4) uprawnienia do działania w zastępstwie Generalnego Dyrektora lub Zastępców Generalnego Dyrektora.

§ 2.

1. Generalny Dyrektor koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne GDDKiA.

2. Generalny Dyrektor bezpośrednio inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Biuro Generalnego Dyrektora;

2) Departament Strategii i Studiów;

3) Departament Budżetu i Projektów UE;

4) Departament Technologii Budowy Dróg;

5) Stanowisko do spraw Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

6) Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych GDDKiA;

7) Inspektora Ochrony Danych.

§ 3.

1. p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Grzegorz Dziedzina inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Departament Zarządzania Siecią Dróg;

2) Departament Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

3) Zespół do spraw Nieruchomości.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora - Grzegorz Dziedzina jest uprawniony, w szczególności do:

1) podpisywania, z upoważnienia Generalnego Dyrektora, korespondencji, pism, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów;

2) wydawania wzorcowych dokumentów i ujednoliconych zasad postępowania.

§ 4.

1. Radca Generalnego Dyrektora - Tomasz Kwieciński inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

2. W sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, Radca Generalnego Dyrektora - Tomasz Kwieciński jest uprawniony, w szczególności do:

1) podpisywania, z upoważnienia Generalnego Dyrektora, korespondencji, pism, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów;

2) wydawania wzorcowych dokumentów i ujednoliconych zasad postępowania.

§ 5.

1. Dyrektor Generalny GDDKiA - Daniel Kosiński kieruje zadaniami określonymi w zarządzeniu w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Departament Prawny i Zamówień Publicznych;

2) Biuro Organizacyjno-Administracyjne;

3) Biuro Kontroli i Audytu;

4) Zespół do spraw Środowiska.

2. W sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny GDDKiA - Daniel Kosiński jest uprawniony, w szczególności do:

1) podpisywania, z upoważnienia Generalnego Dyrektora, korespondencji, pism, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów;

2) wydawania wzorcowych dokumentów i ujednoliconych zasad postępowania.

§ 6.

Zastępcy Generalnego Dyrektora oraz Dyrektor Generalny GDDKiA zobowiązani są do:

1) bieżącego informowania Generalnego Dyrektora w sprawach związanych z realizowanymi przez siebie zadaniami;

2) wzajemnej współpracy i informowania się o sprawach, których zakres merytoryczny jest związany z ich zakresem działania.

§ 7.

1. Generalnego Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje Dyrektor Generalny GDDKiA lub Zastępca Generalnego Dyrektora wyznaczony przez Generalnego Dyrektora.

2. Zastępcy Generalnego Dyrektora zastępują się wzajemnie.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Zastępców Generalnego Dyrektora zastępstwo wykonuje Dyrektor Generalny GDDKiA.

§ 8.

Traci moc zarządzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie podziału zadań w ramach Kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 5).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

P.O. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Paweł Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-15
  • Data wejścia w życie: 2024-05-15
  • Data obowiązywania: 2024-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA