REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 49

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie likwidacji państwowej instytucji kultury - Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) w związku z obwieszczeniem Ministra Nauki z dnia 4 stycznia 2024 r. o zamiarze i przyczynach likwidacji państwowej instytucji kultury - Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 5 lipca 2024 r. wszczyna się postępowanie likwidacyjne państwowej instytucji kultury - Instytutu Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich, zwanej dalej „Instytutem”.

2. Przewidywany termin zakończenia likwidacji Instytutu ustala się na dzień 30 września 2024 r.

3. W okresie likwidacji Instytut używa nazwy z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

§ 2.

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej „ministrem”, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia powoła likwidatora Instytutu.

§ 3.

1. Likwidator jest obowiązany do podjęcia wszelkich czynności mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie likwidacji Instytutu.

2. Likwidator, w terminie 14 dni od dnia jego powołania, przedłoży ministrowi do zatwierdzenia harmonogram czynności likwidacyjnych.

§ 4.

Likwidator przedłoży ministrowi:

1) sprawozdanie z przebiegu czynności związanych z likwidacją Instytutu:

a) w miesiącu lipcu 2024 r. - w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 r.,

b) w miesiącu sierpniu 2024 r. - w terminie do dnia 15 września 2024 r.;

2) sprawozdanie z przebiegu likwidacji Instytutu w terminie do dnia 15 października 2024 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-11
  • Data wejścia w życie: 2024-06-12
  • Data obowiązywania: 2024-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA