REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 51

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI

z dnia 11 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym i przeprowadzania ich analizy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Nauki z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym i przeprowadzania ich analizy (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 6 i 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoby zajmujące w Ministerstwie stanowiska:

a) sekretarza stanu,

b) podsekretarza stanu,

c) dyrektora generalnego Ministerstwa,

d) szefa gabinetu politycznego ministra,

e) doradcy ministra,

f) asystenta politycznego ministra,

g) dyrektora komórki organizacyjnej,

h) zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej,

i) głównego księgowego resortu,

j) głównego księgowego,

k) naczelnika wydziału,

l) kierownika zespołu,

m) pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,”;

2) w § 6 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „lit. g-t” zastępuje się wyrazami „lit. g-m”.

§ 2.

Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zwraca oświadczenia o stanie majątkowym osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. m-s zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, które po dniu 31 grudnia 2023 r. złożyły takie oświadczenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-06-13
  • Data obowiązywania: 2024-06-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA