Kategorie

dr Radek Rafał Wasilewski

Dołącz do grona ekspertów
dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie gospodarczym oraz cywilnym. Jest autorem licznych prac naukowych dotyczących prawnych aspektów obrotu gospodarczego, w tym z zakresu prawa ochrony konkurencji oraz prawa zamówień publicznych. Jego prace ukazują się na łamach poważanych czasopism prawniczych takich jak „Glosa”, „Przegląd Legislacyjny”, „Finanse Komunalne” czy „Przegląd Prawa Publicznego”. Jako nauczyciel akademicki (adiunkt) zatrudniony w Uniwersytecie Szczecińskim prowadzi zajęcia z takich przedmiotów, jak m.in. prawo gospodarcze publiczne oraz prawo ochrony konsumenta. Jest laureatem w Konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego (2018).

W ramach prowadzonej kancelarii prawnej świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców, różnego rodzaju instytucji, podmiotów z sektora NGO, a także dla klientów indywidualnych. Posiada bogate doświadczenie prawnicze zdobyte zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim, studiów podyplomowych zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia certyfikowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), a wcześniej studiów magisterskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Część edukacji odbywał za granicą, w tym na renomowanym berlińskim uniwersytecie Humboldt Universität zu Berlin.

Kontakt:

Kancelaria Radcy Prawnego

dr Radek Rafał Wasilewski

www.radcawasilewski.pl

kancelaria@radcawasilewski.pl

W wielu opracowaniach dotyczących uchwalonej przez Sejm tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 zwraca się uwagę na różnego rodzaju formy wsparcia dla przedsiębiorców. Jak się okazuje, w ustawie tej znalazły się również przepisy dotyczące kontroli firm.
Od marca br. Rada Polityki Pieniężnej zaskakuje. O ile dotychczas stopy procentowe NBP były raczej stabilne, o tyle obecnie kolejny raz w ciągu ostatnich miesięcy podlegają one obniżeniu. Zmiana stóp procentowych NBP obowiązuje od dzisiaj (29 maja 2020 r.) i wpływa na również na wysokość różnego rodzaju odsetek.
Procedura udzielania i realizacji zamówień publicznych jest w znaczny sposób sformalizowana, a prawa i obowiązki stron umowy o zamówienie publiczne nie mogą być dowolnie kształtowane przez zamawiającego oraz wykonawcę. Co zatem, jeżeli z uwagi na pandemię koronawirusa wykonanie umowy (np. dochowanie terminu) jest zagrożone?
Sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) intensywnie oddziałuje na działalność Rady Polityki Pieniężnej, która jest właściwym organem w sprawie ustalania wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Zmiany wysokości stóp procentowych NBP zaczną obowiązywać od 9 kwietnia 2020 r. Wprowadzone zmiany przekładają się na wysokość odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie.