reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biegli rewidenci > Egzaminy na biegłego rewidenta

Egzaminy na biegłego rewidenta

Warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu na listę biegłych rewidentów jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym 10 pisemnych egzaminów oraz ustnego egzaminu dyplomowego, organizowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Egzaminy pisemne

Zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów - Dz.U. z 2010 r. Nr 6 poz. 36 z późn. zm. (dalej rozporządzenie) - egzaminy pisemne składają się z 4 sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy. Szczegółowy zakres tematyczny, poszczególnych sesji egzaminacyjnych prezentuje się następująco:

Sesja I
Teoria i zasady rachunkowości
Ekonomia i kontrola wewnętrzna

Sesja II
Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą
Prawo podatkowe (część I)
Finanse

Sesja III
Prawo podatkowe (część II)
Rachunkowość finansowa
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Sesja IV
Sprawozdania finansowe i ich analiza
Rewizja finansowa

Kandydat na biegłego rewidenta jest zobowiązany do przestrzegania uregulowanej w § 9 ust.2 kolejności zdawania egzaminów pisemnych. Warunkiem przystąpienia do egzaminów pisemnych z sesji II jest pozytywne zaliczenie egzaminów z sesji I. Egzaminy pisemne z sesji II i z sesji III kandydat może zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów pisemnych z sesji IV. Poszczególne sesje odbywają się raz w roku. W przypadku złożenia egzaminu z wynikiem negatywnym można do niego przystąpić podczas kolejnej sesji.

Każdy egzamin podzielony jest na 2 lub 3 bloki tematyczne w skład których wchodzi od 10-40 pytań testowych oraz od 1 do 7 zadań sytuacyjnych. Pytania testowe są sporządzone w formule jednokrotnego wyboru i można za nie uzyskać punkty według następującej reguły: odpowiedź prawidłowa 2 punkty, odpowiedź negatywna -1 punkt, niewskazanie odpowiedzi 0 punktów. Zadania sytuacyjne oceniane są na podstawie wskazanej w zadaniu skali punktowej, jednakże w odróżnieniu od części testowej brak prawidłowej odpowiedzi nie będzie skutkował punktami ujemnymi. Egzamin uważa się za ukończony pozytywnie, jeżeli kandydat uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego. Warto dodać, iż czas trwania poszczególnych egzaminów uzależniony jest od liczby pytań ze wskazaniem, iż nie może przekroczyć 240 minut.

Kandydat w trakcie trwania egzaminu pisemnego zgodnie z §12 ust. 5 rozporządzenia może korzystać z pomocy w postaciprzepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, uchwał, postanowień, stanowisk, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych”.

Egzaminy odbywają się w Warszawie, Poznaniu i Katowicach i można je zdawać w terminie podstawowym oraz w dwóch terminach poprawkowych, które ustalane są przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Nieusprawiedliwione (w terminie 7 dni od daty planowanego egzaminu) niestawiennictwo kandydata na egzaminie pisemnym jest równoznaczne z jego niezaliczeniem.

Przystąpienie do każdego z egzaminu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 400 zł. Opłatę za egzaminy odbywające się w sesji I należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego, zaś za egzaminy odbywające się w trakcie II, III i IV sesji w terminie 30 dni przed datą każdego egzaminu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uiszczona opłata zostaje przesunięta na poczet kolejnego egzaminu.

Wyniki egzaminów można sprawdzić logując się na stronie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Kandydaci na biegłych rewidentów mają możliwość odwołania się od wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Osoba, która ukończyła egzamin z wynikiem negatywnym ma ponadto możliwość wglądu do swojej pracy poprzez złożenie pisemnego wniosku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

Egzamin dyplomowy

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów pisemnych oraz ukończeniu praktyki i odbyciu aplikacji, kandydat ma prawo przystąpić do egzaminu dyplomowego. Obecnie egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej, polegającej na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania umieszczone na jednym z 30 zestawów oraz trwa nie dłużej niż 30 minut.

Narzędzia księgowego

reklama

BIURA RACHUNKOWE

reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama