| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biegli rewidenci > Zwolnienie z egzaminów na biegłego rewidenta

Zwolnienie z egzaminów na biegłego rewidenta

Obowiązek udzielenia zwolnienia z konieczności złożenia niektórych egzaminów pisemnych w przypadku legitymowania się zdanym egzaminem uniwersyteckim przewidziany jest w deregulacji zawodu biegłego rewidenta. Ale już obecnie istnieje możliwość uzyskania takiego zwolnienia za zgodą Komisji Egzaminacyjnej. Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - dotycząca zawodu biegłego rewidenta - została uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 maja 2014 r.

Przepis  art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, stanowi, iż „Komisja może zwolnić kandydata na biegłego rewidenta, na jego wniosek, z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne”.

Szczegółowe warunki, które należy spełnić, aby móc starać się o uzyskanie zwolnienia w myśl powyższego artykułu, określone są w uchwale nr 1802/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania zwolnienia kandydata na biegłego rewidenta z egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, jeżeli w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne”.

Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały, egzaminami równorzędnymi są te, uzyskane na uczelniach posiadających uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu albo nauk prawnych.

Należy mieć na uwadze, że uchwała przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia jedynie z niektórych egzaminów pisemnych są to:

  1. Teoria i zasady rachunkowości
  2. Ekonomia i kontrola wewnętrzna
  3. Prawo- prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą
  4. Finanse
  5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Komisja Egzaminacyjna może udzielić zwolnienia jedynie w przypadku, gdy z danych uzyskanych od uczelni wynikać będzie, że egzamin przeprowadzono w formie pisemnej z zachowaniem zasady anonimowości oceny prac oraz program nauczania przedmiotu objętego egzaminem wyczerpuje zakres tematyczny egzaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Biegli rewidenci - praktyki zawodowe i aplikacja

Biegły rewident z innego kraju UE może być rewidentem w Polsce

Egzaminy na biegłego rewidenta

Ponadto, kandydat ubiegający się o zwolnienie musi spełnić łącznie dwa warunki:

  1. złożyć wniosek o zwolnienie z jednego lub większej liczby egzaminów przed upływem 3 lat od uzyskania dyplomu ukończenia uczelni.
  2. legitymować się zdanym pozytywnie egzaminem uniwersyteckim lub równorzędnym w tożsamym zakresie tematycznym.

Osoba ubiegająca się o zwolnienie, przedkłada wraz z wnioskiem o zwolnienie, dowód zdania egzaminu (oryginał indeksu, bądź uwierzytelniony przez uczelnię albo notarialnie wypis z indeksu) ze wskazaniem nazwy przedmiotu, programu nauczania potwierdzonym przez kierownika katedry, imieniem i nazwiskiem egzaminatora, daty egzaminu oraz oceny.

Komisja Egzaminacyjna rozpatruje wniosek w terminie 30 dni, a w przypadkach zawiłych w terminie 60 dni. Od decyzji negatywnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej, które można skierować w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia wniosku.

Warto dodać, że ustawa w art. 9 ust. 6 przewiduje także możliwość uzyskania zwolnienia z egzaminu za zakresu prawa podatkowego w postępowaniu kwalifikacyjnym osoby, która posiada uprawnienia inspektora kontroli skarbowej.

Z treścią uchwały nr 1802/41/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów można zapoznać się pod adresem http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwala_1802-41-2010.pdf

Maciej Brzeziński

Narzędzia księgowego

BIURA RACHUNKOWE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »