reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Księgowi > Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W związku z deregulacją zawodów związanych z finansami w tym usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zdaniem ekspertów branży wzrastać będzie prestiż i zapotrzebowanie na certyfikaty gwarantujące klientowi wysoką jakość świadczonych usług przez księgowych.

Dzisiaj by uzyskać certyfikat księgowy należy spełnić szereg warunków: odbyć praktykę, należy posiadać wyższe wykształcenie lub średnie, wtedy jednak należy złożyć z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – wprowadzająca deregulację w zakresie wydawania certyfikatów księgowych - została ostatecznie uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. i podpisana przez Prezydenta RP w dniu 30 maja 2014 r. Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany zakładają całkowitą deregulację wyżej wskazanej profesji, jedynymi wymogami będzie: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nie bycie karanym za poszczególne przestępstwa oraz opłacanie składki OC. W związku z tym każdy będzie mógł zostać księgowym. Nie będzie wymagane jakiekolwiek sprawdzenie kompetencji kandydatów, jedynym wyznacznikiem jakości świadczonych usług będzie rynek. Na Zachodzie gdzie od lat zawód księgowego jest zderegulowany istnieją najróżniejsze dobrowolne certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości wydawane przez korporacje zawodowe lub prywatne podmioty.

W Polsce księgowi mają możliwość zdobycia tytułu Dyplomowanego Księgowego wydawanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Poniżej prezentujemy procedurę uzyskania tytułu Dyplomowanego Księgowego.

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA

W pierwszej kolejności osoba chcąca przystąpić do egzaminu na dyplomowanego księgowego wypełnia wniosek dostępny na stronie www.dk.skwp.pl o dopuszczenie do egzaminu i przesyła go do Instytutu Certyfikacji Zawodowej SKwP

Egzamin dla kandydatów na dyplomowanych księgowych składa się z 4 części:

Część A - zakres tematyczny stopnia I (księgowy) i stopnia II (specjalista ds. rachunkowości) systemu certyfikacji,

Część B - zakres tematyczny stopnia III (główny księgowy) systemu certyfikacji,

Część C - zakres tematyczny stopnia IV (dyplomowany księgowy) systemu certyfikacji,

Część D - zadanie problemowe.

Na wniosek kandydata Komisja może uznać część A i B egzaminu za zaliczoną w następujących przypadkach:

1) część A uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat:

a) zdał egzamin kończący II stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia lub

b) posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministerstwo Finansów, lub

2) część A i B uznaje się za zaliczoną w przypadku, gdy kandydat:

a) zdał egzamin kończący III stopień ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia lub

b) ukończył kurs IV stopnia ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia.

Jeżeli dany kandydat jest uprawniony do zwolnienia z części egzaminu, składa odpowiedni wniosek, załączając do niego kopię zaświadczenia o ukończeniu danego stopnia. Wzory wniosków dostępne są na stronie www.dk.skwp.pl.

Wnioski rozpatrywane są przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną, która dokonuje ich weryfikacji a następnie zawiadamia zainteresowanego o dopuszczeniu do udziału w procesie sprawdzania kwalifikacji.

Na podstawie decyzji Komisji kandydat, po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, dostaje zaproszenie na egzamin z podaną datą, miejscem i godziną egzaminu.

ZAKRES EGZAMINÓW CZĘŚCI C I D

Egzaminy są egzaminami pisemnymi.

Przebieg i kryteria oceny części C egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy” dla osób po kursie IV stopnia:

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - pytania testowe – 20; zagadnienia sytuacyjne – do 3.

Konsolidacja sprawozdań finansowych -  pytania testowe – 20, zagadnienia sytuacyjne – do 2.

Rachunkowość w szczególnych sytuacjach z elementami etyki zawodowej - pytania testowe – 20, zagadnienia sytuacyjne – do 2.

Elementy wiedzy na temat organizacji i biznesu - pytania testowe – 10

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 280

Przy ocenie prac stosowane są następujące kryteria:

1) w pytaniach testowych:

- za udzielenie poprawnej odpowiedzi kandydat otrzyma dwa punkty,

- za udzielenie błędnej odpowiedzi kandydat otrzyma jeden punkt ujemny,

- za nieudzielenie żadnej odpowiedzi kandydat otrzyma zero punktów.

2) w zagadnieniach sytuacyjnych:

- przy ocenie nie stosuje się punktów ujemnych,

- za rozwiązanie każdego z zagadnień sytuacyjnych można uzyskać punkty według kryteriów podanych w tematach egzaminacyjnych.

Pozytywna ocena z egzaminu jest uwarunkowana uzyskaniem przez kandydata ogółem 168 punktów, tj. co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Przebieg i kryteria oceny części D egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy”

 W skład części D egzaminu wchodzi jedno zadanie pisemne – studium przypadku, przy ocenie którego:

- przy ocenie nie stosuje się punktów ujemnych,

- za rozwiązanie zadania – studium przypadku można uzyskać punkty według kryteriów podanych w tematach egzaminacyjnych.

Pozytywna ocena z egzaminu jest uwarunkowana uzyskaniem przez kandydata ogółem 54 punktów, tj. co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

PROCEDURA EGZAMINACYJNA

Część C trwa 3 godziny zegarowe, część D – 2 godziny zegarowe. Każda z części egzaminu organizowana jest innego dnia.

Prace powinny być pisane przyborem dającym pismo utrwalone, kolorem niebieskim lub czarnym, wyłącznie na papierze, ostemplowanym pieczątką GZKE, dostarczonym przez zespół przeprowadzający egzamin. Prace wykonane bez zachowania tych warunków nie podlegają ocenie.

W czasie egzaminu wolno korzystać z przepisów prawa, w tym MSR/MSSF - bez komentarzy, dopisków czy notatek. W czasie egzaminu wolno korzystać z kalkulatorów, które nie posiadają funkcji gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

W przypadku braku własnych materiałów przekazanie materiałów przez innego zdającego może odbywać się za zgodą i w obecności członka zespołu egzaminacyjnego.

Informacje o wynikach egzaminu są przekazywane zdającym poprzez stronę internetową Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych, z zachowaniem anonimowości poprzez zakodowanie dostępu.

Narzędzia księgowego

reklama

BIURA RACHUNKOWE

reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama