Dz.U. z 2010 r. nr 14. poz. 76 str. 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

strony: [1] 


Zobacz naszą bazę aktów prawnych: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe, Dzienniki UE.

Strona jest częścią - INFOR.pl - portal prawno gospodarczy