REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Ulga

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Czy wydatek na perukę dla osoby niepełnosprawnej może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli Wnioskodawczyni ma orzeczoną niepełnosprawność umiarkowaną na narządy ruchu, a przepisy ustawy o podatku dochodowym pozwalają w ramach ulgi rehabilitacyjnej na odliczenie od dochodu wydatku poniesionego na zakup m.in. wyrobów medycznych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 2a, to są m.in. peruki, to Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu wartość ww. wydatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Czy tymczasowy wynajem mieszkania wpływa na prawo do ulgi mieszkaniowej?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pomimo tymczasowego wynajmowania lokalu zakupionego za środki ze sprzedaży nieruchomości dziedziczonej, wnioskodawczyni kwalifikuje się do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Czy koszty nabycia "komponentów handlowych" można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych B+R?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że koszty nabycia "komponentów handlowych" użytych do realizacji i wdrożenia projektów z kategorii B+R mogą zostać uznane w całości za koszty kwalifikowane.

Ulga na robotyzację – gdzie kończy się definicja robota przemysłowego?

Ulga na robotyzację. Począwszy od 2022 r. firmy, które decydują się na wprowadzenie robotów przemysłowych do swojego procesu produkcji, mogą dodatkowo odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu związanych z wydatkami na robotyzację w danym roku. W celu skorzystania z ulgi, przedsiębiorca musi prowadzić działalność produkcyjną. W przypadku poniesienia straty przez firmę lub osiągnięcia dochodu niepozwalającego na odliczenie ulgi, można ją rozliczyć w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych, jednak warto zaznaczyć, że na chwilę obecną przewidziano, aby ulga obowiązywała jedynie do 2026 roku.

REKLAMA

Czy osoby korzystające z ulgi dla młodych mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że że jeśli dochody osiągnięte przez podatnika w roku podatkowym przekroczą kwotę 85 528 zł, to nadwyżka tych dochodów będzie podlegać opodatkowaniu według skali podatkowej. Jednak podatnik będzie mógł od tej nadwyżki odjąć kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł, co pozwoli zmniejszyć podatek.

Czy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wnioskodawczyni nie może skorzystać z odliczenia w PIT-37 oraz PIT/0 za rok podatkowy 2021 z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej.

Czy można skorzystać z ulgi za złe długi, gdy dłużnik jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśnia, że warunkiem skorzystania z ulgi za złe długi, jest to, aby dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia zeznania podatkowego, nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego.

Czy osoby korzystające z ulgi dla młodych mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku przy przekroczeniu limitu przychodów?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że osoby fizyczne uprawione do skorzystania z ulgi dla młodych ale przekraczające limit przychodów w wysokości 85 528 zł, będą rozliczały się według skali podatkowej, a w związku z tym mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie.

REKLAMA

Czy zakup trenażera może być odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że zakup trenażera służącego rehabilitacji, nie dofinansowanego z innych źródeł, może zostać odliczony od podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Czy zbycie nieruchomości uniemożliwia skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej?

Właścicielka mieszkania, która dokonała termomodernizacji budynku, nie może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, określonej w art. 26h ustawy PIT z tytułu wymiany okien i ogrzewania, ponieważ na moment złożenia zeznania podatkowego za 2020 r. nie jest była właścicielem przedmiotowego budynku mieszkalnego.

Czy chorując na cukrzycę można odliczyć wydatek na pompę insulinową w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pompa insulinowa wraz z jej integralnymi elementami, kwalifikuje się do odliczenia jako część ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ jest urządzeniem medycznym istotnie ułatwiającym codzienne funkcjonowanie i kontrolę nad cukrzycą.

Czy zakup i montaż klimatyzacji z pompą ciepła kwalifikują się do ulgi termomodernizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatek poniesiony na klimatyzację z pompą ciepła nie mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, które można odliczyć w rozliczeniu podatku od osób fizycznych za 2023 r.

Czy osoba przeprowadzająca się do Polski z zagranicy może skorzystać z ulgi na powrót?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której wyjaśnił, że wnioskodawca, który przeprowadził się do Polski z Białorusi, nie spełnił warunków wskazanych w art. 21 ust. 43 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, nie przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ww. ustawy.

Czy materiały budowlane na przedłużenie zadaszenia można uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej?

Podatnik zadał pytanie, czy materiały budowlane na przedłużenie zadaszenia mogą być uwzględnione w kosztach termomodernizacji. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację podatkową wykluczającą możliwość uwzględnienia tych wydatków.

Czy osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do ulgi prorodzinnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatniczka samotnie wychowująca dzieci ma pełne prawo do ulgi prorodzinnej na dzieci. To ważne wsparcie dla osób znajdujących się w podobnej sytuacji, które muszą samodzielnie troszczyć się o dobro i rozwój swoich dzieci.

Czy samotny rodzic może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że osoba samotnie wychowująca dzieci będąca w trakcie rozwodu, nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego, ponieważ nie spełnia warunku jakim jest określony stan cywilny.

Czy instalacja klimatyzacji z funkcją ogrzewania kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS), potwierdza, że podatnik może odliczyć wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania, ponieważ spełnia on definicję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i mieści się w katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej. Interpretacja KIS potwierdza możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, co przyczyni się do zmniejszenia obciążeń podatkowych wnioskodawcy. 

Czy zakupiony lokal niemieszkalny może kwalifikować się do ulgi podatkowej?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dla zastosowania zwolnienia podatkowego istotne jest, czy lokal został oficjalnie uznany za "lokal mieszkalny" w księdze wieczystej nie zaś to, czy faktycznie służy celom mieszkalnym.

Czy pracujący senior może skorzystać z ulgi podatkowej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że wnioskodawca kwalifikuje się do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Zwolnienie to przysługuje osobom, które mimo nabycia prawa do emerytury, nie otrzymują jej jeszcze na moment uzyskania przychodu.

Czy podatnik posiadający trzy inne mieszkania może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że podatnik może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, nawet jeśli posiada inne nieruchomości.

Czy limit 85 528 zł przy uldze dla pracującego seniora dotyczy przychodu brutto czy netto?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą ulgi podatkowej dla kobiet po przekroczeniu 60 roku życia. Podatniczka miała wątpliwości, czy limit 85 528 zł dotyczy przychodu brutto czy netto przy rozliczeniu rocznym. Odpowiedź KIS potwierdza, że limit ten odnosi się do przychodu brutto.

Czy obywatelka Białorusi z Kartą Polaka może skorzystać z ulgi na powrót w Polsce?

Podatniczka z Białorusi, posiadająca Kartę Polaka, planuje osiedlić się na stałe w Polsce. Według interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), ma ona prawo skorzystać z "ulgi na powrót".

Czy można odliczyć wydatki na leki dla niepełnosprawnej osoby od podatku dochodowego?

Podatnik rozważał możliwość odliczenia wydatków za leki dla niepełnosprawnej osoby od podatku dochodowego. Organ podatkowy potwierdził, że wnioskodawca ma prawo do takiego odliczenia na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta informacja może być ważna dla osób mających niepełnosprawnych członków rodziny, które ponoszą wysokie koszty na leki.

Czy przekazanie mieszkania za pomocą umowy dożywocia oznacza utratę prawa do ulgi podatkowej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia nie wpływa na prawo do ulgi, pod warunkiem spełnienia kryteriów, takich jak zamieszkiwanie i zameldowanie w lokalu przez 5 lat od złożenia zeznania podatkowego. 

Czy osoba rozwiedziona ma prawo do ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że podatniczka spełniająca kryteria osoby samotnie wychowującej dziecko ma prawo do rozliczenia się z podatku za 2022 rok w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.

Czy wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną podlega uldze termomodernizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną prowadzi do zwiększenia efektywności energetycznej budynku i spełnia kryteria do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej. 

Czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej na remont mieszkania w budynku bez formalnej formy organizacyjnej?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny wnioskodawczyni, w którym zostały wyodrębnione trzy lokale, nie spełnia warunków do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ wydatki na realizację przedsięwzięcia dotyczą wyłącznie budynku jednorodzinnego.

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe jest zwolniony z opodatkowania?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnił, że jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży 1/2 nieruchomości otrzymanej przez podatnika w darowiźnie od rodziców, przeznaczony zostanie w całości na zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, to środki na to przeznaczone są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zwolnienie to przysługuje również wtedy, gdy nabyte mieszkanie czasowo zostanie wynajęte osobie trzeciej.

Czy zakup laptopa dla niepełnosprawnego podlega uldze rehabilitacyjnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej interpretacji wyjaśnił, że zakup laptopa dla dziecka z zespołem Aspergera, pomimo jego korzystnego wpływu na funkcjonowanie i komunikację dziecka, nie kwalifikuje się do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, przewidzianej w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Czy można odliczyć wydatki na peruki dla dziecka w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku wydatki na zakup peruk (tzw. "systemów włosów") dla córki, w ramach ulgi rehabilitacyjnej zaliczając je jako rodzaj wydatku opisany w art. 26 ust. 7a pkt 2a w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy matka w przypadku rozwodu może rozliczyć ulgę prorodzinną w całości?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że matka może rozliczyć ulgę prorodzinną w PIT-37 na każde z dzieci w całości, tj. 100% za wszystkie miesiące roku 2022. Stan faktyczny, w którym matka jest głównym opiekunem dzieci, pełni wszystkie obowiązki związane z ich wychowaniem i zapewnia im potrzeby, uzasadnia takie rozliczenie.

Czy podatnik będący nauczycielem spełnia warunki ulgi dla pracujących seniorów?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wydanej interpretacji indywidualnej wyjaśnia kwestie związane z ulgą podatkową dla seniorów kontynuujących pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Czy ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi domu, który nie jest jego właścicielem?

Krajowa informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że jeśli jedno z małżonków jest właścicielem osobno stanowiącego odrębność budynku, a wydatki na termomodernizację są ponoszone z majątku wspólnego małżonków, to nie zostają spełnione warunki określone w przepisach podatkowych, które umożliwiają skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej.

Czy sposób wykazywania kosztów kwalifikowanych w deklaracji CIT BR w części w jakiej nie zostały sfinansowane przez instytucję zewnętrzną jest prawidłowy?

Ładowanie treści...

Czy można skorzystać z ulgi na powrót bez posiadania certyfikatu rezydencji?

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli podatnik nie posiada certyfikatu rezydencji, lecz posiada dowody w postaci zeznań podatkowych, aktu notarialnego domu, wyciągów bankowych, historii zatrudnienia oraz potwierdzenia przelewów z wypłat (solarisy) oraz jarografów, dokumentujących miejsce jego zamieszkania dla celów podatkowych w Holandii, to będzie mógł skorzystać z ulgi na powrót.

Czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i odliczyć od dochodu usługę wykonania izolacji przeciwwilgociowej murów?

Dyrektor KIS potwierdził możliwość odliczenia wydatków na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów metodą iniekcji, jako ulgi termomodernizacyjnej - izolacja ta, uznawana za niezbędny etap realizacji ocieplenia elewacji, wpływa na poprawę termoizolacyjności budynku. 

Czy wymiana kominka na ekologiczny kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej?

Według stanowiska KIS, wydatki poniesione na zakup kominka ekologicznego wraz z wkładem oraz jego zabudowaniem nie zaliczają się do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Czy zabudowa tarasu może być objęta ulgą termomodernizacyjną?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wydatki poniesione na zabudowę tarasu nie mieszczą się w katalogu, który uprawnia do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.

Czy podatnik, który jest współwłaścicielem budynku na podstawie testamentu, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej bez wyroku sądu o stwierdzeniu nabycia spadku?

Dyrektor KIS potwierdził, że brak wyroku sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nie ma wpływu na prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Podatnik może zatem odliczyć wydatki związane z remontem przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy koszty energii elektrycznej mogą być zaliczone do ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

Krajowej Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że koszty energii elektrycznej, poniesione na potrzeby prac badawczo-rozwojowych zaliczyć można jako koszty kwalifikowane w uldze na działalność badawczo-rozwojową. 

Czy podatnik samotnie wychowujący dzieci ma prawo do ulgi prorodzinnej?

Dyrektor KIS potwierdził, że ulga prorodzinna przysługiwała rodzicowi, który posiadał władzę rodzicielską i wyłącznie faktycznie ją wykonywał.

Czy emeryt pracujący może odliczyć koszty rehabilitacji od podatku?

Wydatki na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze mogą stanowić podstawę do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej - potwierdził w interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. 

Czy remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego można uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że wydatki poniesione na remont nieruchomości, mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ust. 1-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak prawidłowo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w kontekście wspólności majątkowej małżonków?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji indywidualnej potwierdza, że ulga termomodernizacyjna dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z limitem odliczenia 53 000 zł. Dla małżeństw, odliczenie 50% wydatków z faktury jest możliwe, jeśli nie ma między nimi porozumienia.

Czy odpisy amortyzacyjne od robotów mogą być uwzględnione jako koszty dla ulgi na robotyzację?

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nabytych przed 1 stycznia 2022 r. robotów stanowią koszty kwalifikowane dla celów ulgi na robotyzację, zgodnie z ustawą o CIT.

Komunikaty ZUS i MRiT: Jak przedłużyć o rok ulgę na niskie składki ubezpieczeniowe dla 300 000 osób? Do kiedy złożyć dokumenty? Jakie?

Szacuje się, że z dodatkowego Małego ZUS Plus w 2023 r. skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. 142,3 tys., a w 2025 r. 104,9 tys.

Jakie warunki muszą być spełnione do skorzystania z ulgi na powrót ?

Mężczyzna mieszkający oraz pracujący 10 lat w Holandii chciał skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego dla osób powracających z zagranicy. KIS w odpowiedzi na interpretację indywidualną wskazał, że tzw. ulga na powrót będzie miała zastosowanie w przypadku spełnienia łącznie wszystkich warunków znajdujących się w ustawie o PIT.

Czy błąd w zeznaniach podatkowych może wpłynąć na przyznanie ulgi dla osób powracających z zagranicy?

W interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozważał sprawę wnioskodawcy, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski i chciał skorzystać z tzw. ulgi na powrót. Wnioskodawca miał jednak pewne wątpliwości, spowodowane błędem w zeznaniach podatkowych.

Czy osoba zmieniająca miejsce zamieszkania może skorzystać z ulgi na powrót w Polsce?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawca spełnia wszystkie warunki umożliwiające skorzystanie z ulgi na powrót, co pozwala na obniżenie podatku dochodowego od określonych przychodów do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym.

Czy spółka może odliczyć koszty amortyzacji w działalności B+R?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą możliwości odliczenia w ramach Ulgi B+R odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych częściowo w Działalności B+R. Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

REKLAMA