reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Styczeń 2020

01 Styczeń 2020 - 1 dzień roku,

do końca pozostało 365 dni

Imieniny : Masława, Mieczysława, Mieszka

Następnego dnia : Aidy, Bazylego, Grzegorza

Ważne terminy

7 lipca 2020 r.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2020 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1, updop m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec 2020 r.
 • Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • CIT-7 za miesiąc poprzedni
 • AKC-P za miesiąc poprzedni

8 lipca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące

10 lipca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) – o 11 dni dłużej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2020 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
 • INTRASTAT za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2020 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
 • Złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia na 30 czerwca 2020 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. składane przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe

12 lipca 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

13 lipca 2020 r.

 • Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r., powinny dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) informacji o beneficjentach rzeczywistych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2020 r. składane przez urzędy skarbowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2020 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia

14 lipca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2019 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe, jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oddziały terenowe lub regionalne agencji państwowych, w tym wykonawczych, państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem agencji państwowych (w tym wykonawczych), przedsiębiorstw, banków, jednostek badawczo-rozwojowych oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST
reklama
reklama
reklama