| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Poprzedni miesiąc

Październik 2017

Aktualny miesiąc

Listopad 2017

04 Listopad 2017 - 308 dzień roku,

do końca pozostało 57 dni

Imieniny : Antoniny, Karlii, Karola

Następnego dnia : Elżbiety, Floriana, Kaja

Ważne terminy

25 lutego 2019 r.

 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za styczeń 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez zarząd nadzorującej JST
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Roczna korekta VAT odliczonego w roku poprzednim
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-8

26 lutego 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego

28 lutego 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za styczeń 2019 r. składane przez dysponentów części 77
 • Roczna opłata rejestrowa za rok bieżący wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Roczne sprawozdanie Rb-23PL za 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • AKC-PA - luty
 • Raport o składkach zapłaconych w roku poprzednim za ubezpieczonych pracowników
 • IFT-1/IFT-1R
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Zawiadomienie organu rentowego ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w roku poprzednim przez zatrudnionych u płatnika emerytów lub rencistów
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2019 r. składane przez dysponenta części 87

1 marca 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2018 r. roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP za 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składne przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych

Zmiany w prawie

04.11.2017

06.11.2017