Kategorie

Terminarz

8 sie 2018
6 lis 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2018 r. składane …
2018-08-09
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2018 r. …
2018-08-09
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej w układzie zadaniowym Rb-BZ2 za I półrocze 2018 r. składane przez …
2018-08-09
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2018 r. składane …
2018-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2018-08-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-08-10
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-08-12
Dodaj do kalendarza