Kategorie

Terminarz

8 wrz 2018
7 gru 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-09-09
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za sierpień 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2018-09-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2018 r. składane …
2018-09-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-09-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2018-09-10
Dodaj do kalendarza
Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe
2018-09-12
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-09-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2018 r. składane …
2018-09-17
Dodaj do kalendarza
III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2018-09-17
Dodaj do kalendarza
III rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2018-09-17
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za sierpień 2018 r. przez pozostałych płatników
2018-09-17
Dodaj do kalendarza