reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2019

14 Kwiecień 2019 - 104 dzień roku,

do końca pozostało 261 dni

Imieniny : Bereniki, Justyny, Martyny

Następnego dnia : Anastazji, Nikity, Tytusa

Ważne terminy

26 października 2020 r.

 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG , AKC-EN
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za III kwartał 2020 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2020 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za wrzesień 2020 r. składane przez Prezesa ZUS

27 października 2020 r.

 • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.

28 października 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zarząd nadzorującej JST
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za wrzesień 2020 r. składane przez dysponenta części 77

30 października 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2020 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za III kwartały 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2020 r. składane przez dysponentów głównych środków budżetu państwa
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za III kwartały 2020 r. składane przez kierowników jednostek, którzy zawarli umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2020 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze

1 listopada 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

2 listopada 2020 r.

 • AKC-PA - październik
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2020 r.
 • Przesłanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informacji IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w marcu 2020 r.
 • Opłacenie przez rolników składek za IV kwartał 2020 r.

Zmiany w prawie

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

reklama
reklama
reklama