Kategorie

Terminarz

14 kwi 2019
13 lip 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2019 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) …
2019-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2019-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2019 r. składane przez zarządy JST
2019-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2019 r. składane przez kierowników placówek
2019-04-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2019 r. składane …
2019-04-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2019 r. przez pozostałych płatników
2019-04-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną, …
2019-04-15
Dodaj do kalendarza
2019-04-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2019-04-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za marzec 2019 r. składane przez izby administracji …
2019-04-18
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2019-04-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2019-04-20
Dodaj do kalendarza