Kategorie

Terminarz

14 maja 2021
10 sie 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

II rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za I kwartał 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2021 r. składane …
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za kwiecień 2021 r.
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin składania przez rolników do ARMiR e-wniosków o przyznanie płatności (dopłaty) na rok 2021 za pośrednictwem aplikacji …
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2021-05-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata zaliczki pobranej w październiku 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze …
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w kwietniu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za kwiecień 2021 r. lub INF-1
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w kwietniu 2021 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, …
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2021 r.
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2021 r.
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w kwietniu 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2021 r. składane przez dysponentów części …
2021-05-20
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2021 r.
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2021 r.
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za kwiecień 2021 r.
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za kwiecień 2021 r. składane przez Prezesa KRUS
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2021 r.
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2021 r. składane przez Prezesa ZUS
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2021 r. (część ewidencyjna)
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2021-05-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za kwiecień 2021 r. składane przez dysponenta części 77
2021-05-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za kwiecień 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2021-05-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za kwiecień 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-05-28
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-05-31
Dodaj do kalendarza
I rata odpisu na ZFŚS
2021-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych od 1 …
2021-05-31
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie do NBP
2021-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2020 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
2021-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-05-31
Dodaj do kalendarza
Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
2021-05-31
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-06-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za maj 2021 r.
2021-06-07
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-06-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2021 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2021-06-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-06-07
Dodaj do kalendarza