REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Zapłata składek za maj 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników oraz złożenie …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za maj 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w maju 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za maj 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2024 r. 
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE KPO za maj 2024 r. składane przez dysponenta części 34
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2024 r. składane przez dysponentów …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za maj 2024 r.
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w maju 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za maj 2024 r. …
2024-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-40 za maj 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, kierowników …
2024-06-24
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2024 r. 
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za maj 2024 r.
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2024 r.
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2024 r.
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za maj 2024 r.
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2024 r. składane przez Prezesa KRUS
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za maj 2024 r. składane przez dysponenta części 77
2024-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2024 r. składane przez dysponenta części 87
2024-06-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2024-06-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za maj 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-06-30
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny …
2024-06-30
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych 
2024-06-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2024-07-01
Dodaj do kalendarza
Określenie odsetka partycypacji w PPE osób zatrudnionych, warunkującego zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze stosowania ustawy o PPK
2024-07-01
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za maj 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu …
2024-07-01
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-07-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2024-07-05
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za czerwiec 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe …
2024-07-05
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2024 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2024-07-08
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2024-07-08
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2024-07-08
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za czerwiec 2024 r. 
2024-07-08
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2024-07-08
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2024 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2024-07-08
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za czerwiec 2024 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2024-07-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-07-10
Dodaj do kalendarza

REKLAMA