Kategorie

Terminarz

20 paź 2018
18 sty 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-10-20
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-10-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2018-10-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-10-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-10-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. oraz kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z, Rb-N za III …
2018-10-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2018-10-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2018 r. składane przez dysponentów części …
2018-10-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2018-10-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2018-10-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2018-10-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za wrzesień 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
2018-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2018-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2018-10-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2018-10-25
Dodaj do kalendarza