Kategorie

Terminarz

20 gru 2018
20 mar 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za listopad 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za listopad 2018 r. składane przez dysponentów części …
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za listopad 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-12-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za listopad 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-12-24
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-12-25
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-12-26
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za listopad 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2018-12-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za listopad 2018 r. składane przez dysponenta części 87
2018-12-28
Dodaj do kalendarza