| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Czerwiec 2017

21 Czerwiec 2017 - 172 dzień roku,

do końca pozostało 193 dni

Imieniny : Alicji, Alojzego, Domana

Następnego dnia : Agenora, Albana, Pauliny

Ważne terminy

1 marca 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych
 • Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni

2 marca 2020 r.

 • Płatnicy dokonujący wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania przekazują imienne informacje IFT-1/IFT-1R tym osobom oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania osób zagranicznych (urzędom wyłącznie drogą elektroniczną)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Przekazanie do ZUS informacji za 2019 r. o przychodach osiąganych przez emerytów i rencistów
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za styczeń o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Przekazanie podatnikom informacji PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r.
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2019 r. roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP za 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą przekazują do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2020 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 r. (PIT-28/PIT-28S)
 • Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organy rentowe za 2019 r. (PIT-40A/PIT-11A)
 • Roczna opłata rejestrowa wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowej
 • Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych osiągniętych w 2019 r. (PIT-8C)
 • Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87

5 marca 2020 r.

 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2020 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • Zapłata składek za luty 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
 • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2020 r.

6 marca 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

Zmiany w prawie

21.06.2017

22.06.2017