| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2017

21 Grudzień 2017 - 355 dzień roku,

do końca pozostało 10 dni

Imieniny : Piotra, Seweryna, Toma

Następnego dnia : Beaty, Franciszka, Honoraty

Ważne terminy

22 lutego 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2019 r. składane przez zarządy JST

25 lutego 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez zarząd nadzorującej JST
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za styczeń 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Roczna korekta VAT odliczonego w roku poprzednim
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-8

26 lutego 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego

28 lutego 2019 r.

 • Roczna opłata rejestrowa za rok bieżący wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za styczeń 2019 r. składane przez dysponentów części 77
 • AKC-PA - luty
 • Raport o składkach zapłaconych w roku poprzednim za ubezpieczonych pracowników
 • IFT-1/IFT-1R
 • ORD-W1 za miesiąc poprzedni
 • Roczne sprawozdanie Rb-23PL za 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2019 r. składane przez dysponenta części 87
 • Zawiadomienie organu rentowego ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w roku poprzednim przez zatrudnionych u płatnika emerytów lub rencistów

1 marca 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składne przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych), ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2018 r. roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP za 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni

Zmiany w prawie

21.12.2017

22.12.2017