| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/255/2010 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się procedury konsultacji w zakresie:

1. projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Bytom Odrzański z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w pkt.1.

3. innych przypadków przewidzianych ustawą.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego oraz programów, o których mowa w § 1 pkt 2, są podmioty wymienione w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których terytorialny zakres działania obejmuje Gminę Bytom Odrzański.

§ 3. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w formie zarządzenia, w którym określa:

1. przedmiot konsultacji,

2. termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3. formę konsultacji,

4. osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. Konsultacje mogą polegać na:

1. wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2. udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania,

3. wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 5. Konsultacje mogą mieć formę:

1. bezpośrednich otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących na terenie Gminy Bytom Odrzański działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1,

2. publikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bytom Odrzański oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim treści aktu będącego przedmiotem konsultacji oraz przyjmowanie opinii i uwag od uprawnionych podmiotów w wyznaczonym terminie.

§ 6. 1. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji podejmuje decyzję o uwzględnieniu, bądź odrzuceniu propozycji i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji przez uprawnione podmioty.

2. Informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytom Odrzański oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.

§ 7. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w niniejszej uchwale.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »