REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2024 r. składane przez dysponenta części 87
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2023 r. składane przez dysponenta części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za styczeń 2024 r. składane przez dysponenta części 77
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Wypłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – …
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-23PL za 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2023 r. …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2023 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL, Rb-34 za IV kwartały 2023 r. składane przez części budżetowej
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, za IV kwartały 2023 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za grudzień 2023 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Wydanie pracownikom Informacji rocznej dla ubezpieczonych za 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikom PIT-11 za 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi informacji PIT-R o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za styczeń 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za styczeń 2024 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych osiągniętych w 2023 r. (PIT-8C)
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2023 r.
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez płatników dokonujących wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania imiennych informacji …
2024-02-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2024 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2024-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartały 2023 r. składane przez …
2024-03-01
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-27UE za 2023 r. składane przez dysponentów części 87
2024-03-04
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-03-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2024-03-05
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2023 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ za 2023 r. składane przez regionalne izby …
2024-03-06
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2024-03-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za luty 2024 r.
2024-03-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2024-03-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2024-03-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2024 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2024-03-07
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2023 r. składane przez dysponenta części 77
2024-03-08
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za luty 2024 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługująceUwaga! Sprawozdanie …
2024-03-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-03-11
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za luty 2024 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2024-03-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2023 r. roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ  za 2023 r. składane przez …
2024-03-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPRza luty 2024 r. składane przez …
2024-03-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2024 r. składane przez urzędy skarbowe
2024-03-12
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w lutym 2024 r.
2024-03-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPRza luty 2024 r. składane przez …
2024-03-15
Dodaj do kalendarza
Wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2023 r.
2024-03-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2024-03-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku …
2024-03-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2024-03-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za luty 2024 r. składane przez dysponenta części 34
2024-03-20
Dodaj do kalendarza

REKLAMA