Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2022-10-05
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2022-10-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2022 r.
2022-10-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we wrześniu 2022 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu …
2022-10-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2022-10-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2022-10-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2022 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące UWAGA! Sprawozdanie …
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2022 r. składane …
2022-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2022 r. składane przez urzędy skarbowe
2022-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia UWAGA! W …
2022-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2022-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2022 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
2022-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki budżetowej, …
2022-10-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2022-10-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2022 r. składane przez kierowników placówek
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za wrzesień 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników składek posiadających …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w III kwartale 2022 r.
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za wrzesień 2022 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz) Uwaga! Departament Ceł Ministerstwa Finansów w …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2022 r. składane …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2022 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia UWAGA! W …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników. Zawiadomienie o zmianie …
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za wrzesień 2022 r.
2022-10-17
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-2-a, DEK-W) za wrzesień 2022 r.
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za wrzesień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w wrześniu 2022 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za III kwartał 2022 r.
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2022 r. i za III kwartał 2022 r.
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za wrzesień 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników składek oraz …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za wrzesień 2022 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów części …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za wrzesień 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za wrzesień 2022 r. . i za III kwartał 2022 r.
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych we wrześniu 2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za wrzesień 2022 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2022 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2022-10-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2022-10-20
Dodaj do kalendarza