| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/358/14 Rady Miejskiej w Jasieniu

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jasień na lata 2014 - 2017”

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), po uzyskaniu opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jasień na lata

2014-2017", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Uzasadnienie

Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w zakresie zadań własnych realizują sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jasień na lata 2014 - 2017, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma na celu:

1. zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami gminy Jasień, z wykazem obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Lubuskiego i Gminnej Ewidencji Zabytków,

2. zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony i opieki nad zabytkami, a także podejmowania działań zmierzających do powstrzymania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania,

3. podnoszenie świadomości społecznej o wartościach otaczających nas krajobrazów, większej troski o ich ochronę oraz podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społeczności lokalnej, turystycznych i edukacyjnych,

4. podejmowanie działań umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami,

5. współpraca z właścicielami zabytków.

Podstawą do sporządzenia Programu Opieki nad Zabytkami jest Gminna Ewidencja zabytków, którą zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, prowadzi każda gmina, jako zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

Gminny Program Opieki nad zabytkami Gminy Jasień na lata 2014-2017 jest dokumentem o charakterze uzupełniającym, w stosunku do obowiązujących aktów planowania takich jak:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasień,

- Strategii Rozwoju Gminy Jasień na lata 2014-2020,

- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Jasień.


Załącznik do Uchwały Nr XLI/358/14
Rady Miejskiej w Jasieniu
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »